top of page

HER Regelsæt

     SIKKERHED, generelt

 • Det er strengt forbudt at færdes på staldgangen og blandt hestene hvis man er påvirket af alkohol

 • Man skal altid rette sig efter staldpersonalet

 • ALLE – uanset alder og rideerfaring – skal have ridehjelm på når de er på ryggen af en hest/pony

 • Man må IKKE ride, eller blive trukket på hest/pony, uden brug af trense.

 • Man skal ALTID bruge træktov – træk ALDRIG hesten/ponyen kun i grime

 • Det er strengt forbudt at ride på staldgangen

 • Ryttere der er fyldt 10 år og har gået til ridning i et halvt år skal tage ryttermærke 1. Kravet gælder kun ryttere som endnu ikke er fyldt 16 år (ponyryttere)

 • Det er kun personalet, i arbejdstiden, der må forlade en hest på skridtbåndet. Alle andre skal opholde sig indenfor række-/hørevidde af hesten

     I STALDEN

 • Hvis ledelsen gentagende gange ser, at boksen ikke bliver passet ordentligt,  har ledelsen ret til at sætte boksen på fuldservice på ejers regning. Man får én advarsel

 • På boksen må man have følgende hængende: Klokker, træktov, grime samt evt. gamacher og/eller dækken, hvis man betaler for skift. Alt andet skal pakkes væk efter brug.

 • I elevhestens krybbe på boksen skal der ligge en grime, træktov og en pose med strigler.

 • Når man muger ud går man i gang, bliver færdig og tømmer trillebøreni én arbejdsgang, så trillebøren hurtigst muligt frigøres til andres brug. Når man bløder træpiller op, bliver man ved sin trillebør i de 10 min det tager, ellers har personalet ret til at fjerne trillebøren. Hvis man gentagende gange glemmer sin trillebør bliver indholdet vippet tilbage i boksen.

 • Hvis man ikke fjerner sin strøelsefra staldgangen den dag det bliver delt ud inddrages strøelsen igen – men man skal betale som man plejer.

 • Hvis man ønsker ændringer i strøelsesmængde eller -type skal man aflevere en seddel med ændringerne på kontoret, senest d. 20 i mdr., ændringen vil træde i kraft den efterfølgende 1. Så sørger personalet for at der bliver lavet en ny tavle til boksen.  Man må ikke selv lave ændringer med tusch på strøelsestavlerne.

 • Hesten/ponyen skal stå mindst muligt på groomingpladserne under udmugning – brug evt. foldene.

 • På groomingpladserne skal det nedskrevne regelsæt på pladserne følges.Det er forbudt at give sin hest/pony hø på groomingpladsen. Man skal opholde sig indenfor række/hørevidde. Hvis man har en hest/pony der ikke kan stå sammen med andre, så er det den der har ”problemet”, der må trække sig.

 • Vaskepladserne må gerne bruges som groomingplads, men dem som skal bruge vandslangen har første ret.

 • Elevryttere/ ridefysmedhjælpere måikke sadle op i boksene – ved stævner kan elevryttere spørge staldpersonalet om lov til at bruge boksen som erstatning for en ”groomingplads”

 • Privatryttere må sadle op i boksen, men skal binde hesten/ ponyen fast imens.

 • Personalet styrer, hvornår vinduerne lukkes og åbnes i stalden. Er man ikke tryg ved det tidspunkt må man selv styre vinduet i sin egen Hvis man selv vil styre åbning/lukning af ens eget boksvindue, skal man sætte en seddel på vinduet, som kan ses, når personalet går ude og åbner/ lukker dem. I perioden fra 1. maj til 1. oktober skal vinduerne stå åbne (pga. miljøet i stalden) med mindre personalet lukker dem pga. vejret. Udenfor perioden 1. maj til 1. oktober opfordrer vi til at vinduerne så vidt muligt står åbne i dagtiden, hvis vejret tillader det.

 • Husk at lukke porten/dørene når det er koldt,  så det ikke trækker i stalden.

     FOLD

 • I henhold til dyreværnsloven §17 skal heste motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Hvis staldpersonalet observerer, at ejeren  ikke overholder loven sættes hesten / ponyen  på tvungen foldordning på ejers regning. Man får én advarsel.

 • Hvis man får sundhedsbesøg (dyrlæge/smed/tandlæge) i foldtiden, er det vigtigt der gives besked, så personalet ikke lukker hesten/ponyen ud. Beskederne skrives til staldtelefonen 40480821. Personalet henter ikke hesten/ponyen ekstraordinært ind eller lukker ud fordi der kommer sundhedsbesøg.

 • Mangler der grime eller træktov på boksen  kommer hesten/ponyen ikke ud på foldordning.

 • Foldordning til daglig styres af stald personalet.

 • Foldordning i weekenden er opdelt på samme måde som i hverdagen,dog trækker ejer selv ud og ind.

 • Foldordning kan ses i centralrummet – har man spørgsmål ang. foldordning spørg da stald personalet.

 • Der er ikke garanti for, at der er vand på alle løbe folde hele tiden. Personalet tilstræber, at der er vand på foldene, men igen garanti. I følge dyrværns loven må heste gå på fold i fire timer uden tilgang til vand.

 • Foldtid afhænger af årstiden i forhold til hvor mange lyse timer der er.

 • Der er kun halm på foldene og der må ikke tage hø/wrap med ud på folden. 

   BRUG AF RIDEHALLER

 • Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal, eller på springbanen - ALTID kun under opsyn. HUSK, at når vi afvikler stævner, er det TOTALT FORBUDT at have løse heste i den lille ridehal, og ser man nogen der har, så få det stoppet omgående, evt. med hjælp fra personalet.

 • Løse heste i den store ridehal er kun tilladt af HER´s personale –  Dette skal overholdes af ALLE!

 • Når der er hold- undervisninger ridehallen lukket for andre.

 • Vedene-undervisning har eleven første ret til ridehallen – alle andre skal vise hensyn.

 • Headset må kun anvendes til at modtage undervisning, ikke til at høre musik under ridning (man skal kunne høre hvad der foregår i hallen).

 • Trækning med hest, er tilladt i ridehallerne, når der er plads (dvs. 5 eller færre ryttere i den mellem ridehal) ellers må man gå over i den store hal. Ved undervisning skal instruktørens anvisninger følges.

 • Løsspringninger tilladt i den lille  – ALTID kun under opsyn.

 • Der arrangeres løsspring i den store hal,af personalet ( se opslag i centralrummet) hvis der er skrevet  heste/ponyer på listen

 • Longeringer tilladt i den mellem ridehal indtil kl. 15.00 og i den store og lille når det er muligt, men rytterne har altid førsteret.  Hvis der er mere end 5 ryttere i den mellem ridehal må der ikke longeres. Hvis der er mellem 1 og 5 rytter  i den mellem ridehal må der være én longe. Hvis der ikke er nogen ryttere må der max. være 2 longer i den mellem ridehal. I den store ridehal må der være 5 ryttere og  2 longer samtidig

   Undervisning

 • Er du registeret underviser igennem klubben, kan du videregive dine enetimer til den daglige leder, så kommer det på opstalderens eller medlemmens regning.

 • Er du ikke registeret underviser må du gerne undervise på klubbens matrikel. Der skal dog betales et undervisningsgebyr på 75 kr. til klubben inden enetimen starter, på MobilePay 719327.

 • Undervises der i hold, er det 75kr. pr. rytter.

 • Hvis underviseren rider hesten, sidestilles det med undervisning og der skal derfor også betales 75kr. til rideklubben.

 • Dette er et krav fra klubbens side og gælder ALT undervisning.

 • Overholdes dette ikke, kan man ikke ride på klubbens grund længere.

 • Undervisning/hjælp af eget barn er tilladt.

       Ridning af hest

 • Man må gerne hjælpe med at passe og have part på andres heste. Alle under 18 år må gerne, hjælpe, bytte hest under normale omstændigheder

 • Det er til enhver tid den daglige leder og bestyrelsens afgørelse, om der er tale om undervisning, hvor der skal betales 75kr.

   Aflysning af hold

 • Ved aflysning fra klubbens side skal der tilbydes et rimeligt alternativ til rytterne. Det kan f.eks. være et senere tidspunkt eller en anden dag. Er rytteren forhindret i at tage imod alternativet, gives ikke refusion. Kan der ikke findes et alternativt tidspunkt, gives refusion på næste regning.  Dette gælder dog ikke Herning Elite, da det er regnet ud på årsbasis. Der gives ikke reduktion for aflysninger pga. helligdage og juleferien.

       Aflivning eller sygdom

 • Ved aflivning, sygdom og hvor dyrlægen har rådet til at tage hesten/ ponyen ud, eller ved salg er der 14 dages opsigelse af boksen.

Nyheder

08/05-23

Klik på linket herover for at læse opslaget.

09/02-23

Klik på linket herover for at læse opslaget. Åbner i nyt vindue.

07/02-23

Klik på linket herover for at læse opslaget. Åbner i nyt vindue.

10/01-23

Klik på linket herover for at læse opslaget. Åbner i nyt vindue.

02/08-22

Klik på linket herover for at læse opslaget. Åbner i nyt vindue.

15/11-21

Indskærpelse af reglerne for almindelig færden på HER. Åbner i nyt vindue.

bottom of page