Rideklubben - Regelsæt

StackPaper.png

     Sikkerhed, generelt

 • Man skal til enhver tid rette sig efter staldpersonalet

 • Det er strengt forbudt at færdes på staldgangen og blandt hestene hvis man er påvirket af alkohol

 • ALLE – uanset alder og rideerfaring – skal have ridehjelm på når de er på ryggen af en hest/pony

 • Man må IKKE ride uden trense, eller blive trukket på hest/pony uden trense

 • Man skal ALTID bruge træktov – træk ALDRIG hesten/ponyen kun i grime

 • Det er strengt forbudt at ride på staldgangen

 • Springning: Er man under 18 år skal der være en over 18 år i ridehallen hvis man springer.

 • Der må under ingen omstændigheder være nogen som kravler rundt på hø/ halmballerne. Dette er forbundet med stor fare.

StackPaper.png
StackPaper.png

     I STALDEN

 • På boksen må man have følgende hængende: Klokker, et træktov, en grime samt evt. gamacher og/eller dækken, hvis man betaler for skift. ( Inkl. 2 krybber, en til madpakker og en til ekstra grej) Alt andet skal pakkes væk efter brug.

 • Når man muger ud og bliver færdig, skal man tømme trillebøren i én arbejdsgang, så trillebøren hurtigst muligt frigøres til andres brug. Når man bløder træpiller op, bliver man ved sin trillebør i de 10 min det tager, ellers har personalet ret til at fjerne trillebøren. Hvis man gentagende gange glemmer sin trillebør bliver indholdet vippet tilbage i boksen.

 • Hvis man ikke fjerner sin strøelse fra staldgangen den dag det bliver delt ud inddrages strøelsen igen – men man skal betale som man plejer.

 • Hvis man ønsker ændringer i strøelsesmængde eller -type skal man aflevere en seddel med ændringerne på kontoret, senest d. 20 i mdr., ændringen vil træde i kraft den efterfølgende 1. Så sørger personalet for at der bliver lavet en ny tavle til boksen.  Man må ikke selv lave ændringer med tusch på strøelsestavlerne.

 • Hvis ledelsen gentagende gange ser, at boksen ikke bliver passet ordentligt, har ledelsen ret til at sætte boksen på fuldservice på ejers regning, man får én advarsel.

 • Hesten/ponyen skal stå mindst muligt på groomingpladserne under udmugning – brug evt. sin egen fold. (Det er ikke tilladt at stille hesten ind i en tom boks under udmugning)

StackPaper.png

Generel adfærd på HER

Herning Rideklub skal være et godt sted for alle, brugere, familie, venner og personale. Derfor er det vigtigt at holde klubben pæn, så det er rart at opholde sig for både brugere og personale. Da vi har mange forskellige brugere, er det vigtigt at omgås hinanden med respekt og at vi hjælper hinanden mest muligt til at gøre Herning Rideklub til et dejligt sted at være FOR ALLE.

Derfor:

• RYD OP foran jeres bokse, også inden i skal ride (Fej efter udmugning)

• Fej på gromming pladsen med det samme I har brugt den.

• Begræns antallet af venner/veninder der skal med i stalden

• Fej foran jeres egen boks • Saml ALTID klatter i ridehallerne

• Tag generelt ansvar: Saml op og smid væk, hvis i ser noget der flyder, coladåser, slikpapir m.m

• Hold altid den gode tone i stald og på sociale medier – den daglige ledelse og bestyrelsen er altid klar til personlig dialog, hvis det ønskes

• Hjælp hinanden – der er helt OK at minde hinanden om det, hvis man glemmer noget.

     Brug af ridehaller

 • Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal - ALTID kun under opsyn. HUSK, at når vi afvikler stævner, er det TOTALT FORBUDT at have løse heste i den lille ridehal, og ser man nogen der har, så få det stoppet omgående, evt. med hjælp fra personalet.

 • Løse heste i den store ridehal er ikke tilladt –  Dette skal overholdes af ALLE!

 • Når der er hold- undervisninger, er ridehallen lukket for andre.

 • Headset må kun anvendes til at modtage undervisning, ikke til at høre musik under ridning (man skal kunne høre hvad der foregår i hallen).

 • Trækning med hest, er tilladt i ridehallerne, når der er plads ellers må man gå over i den store hal. Ved und,ervisning skal instruktørens anvisninger følges.

 • Løsspringninger tilladt i den lille – ALTID kun under opsyn. (Man må ikke være i ridehallen når det er klubbens heste som går løs i hallen)

 • Der kan arrangeres løsspring i den lille hal.

 • Longeringer tilladt i den mellem ridehal, man skal dog ikke stå det samme sted så bunden bliver revet op. Det samme gælder i den store og den lille når det er muligt, men rytterne har altid førsteret.  Hvis der er mere end 5 ryttere i den mellem ridehal må der ikke longeres. Hvis der er mellem 1 og 5 ryttere i den mellem ridehal må der være én longe. Hvis der ikke er nogen ryttere må der max. være 2 longer i den mellem ridehal. I den store ridehal må der være 5 ryttere og 2 longerer samtidig

StackPaper.png

     I stalden - fortsat

 • På grooming pladserne skal det nedskrevne regelsæt på pladserne følges. Det er forbudt at give sin hest/pony hø på grooming pladsen. Man skal opholde sig indenfor række/hørevidde.

 • Hvis man har en hest/pony der ikke kan stå sammen med andre, så er det den der har ”problemet”, der må trække sig.

 • Vaskepladserne må gerne bruges som grooming plads, men dem som skal bruge vandslangen har første ret. ( Der SKAL samles klatter)

 • Privatryttere må sadle op i boksen, men skal binde hesten/ ponyen fast imens. (Dette gælder også når man er under 18 år.)

 • Personalet styrer, hvornår vinduerne lukkes og åbnes i stalden. Er man ikke tryg ved det tidspunkt må man selv styre vinduet i sin egen boks. (Skal dog lukkes ved – grader) Hvis man selv vil styre åbning/lukning af ens eget boksvindue, skal man sætte en seddel på vinduet, som kan ses, når personalet går ude og åbner/ lukker dem. I perioden fra 1. maj til 1. oktober skal vinduerne stå åbne (pga. miljøet i stalden) medmindre personalet lukker dem pga. vejret. Udenfor perioden 1. maj til 1. oktober opfordrer vi til at vinduerne så vidt muligt står åbne i dag tiden, hvis vejret tillader det.

 • Husk at lukke porten/dørene når det er koldt, så det ikke trækker i stalden.

 • Spilder man hø/wrap imellem staldene SKAL man huske at samle det op efter sig, så det ikke efterlades i gården eller ud over det hele.