Regelsæt

GENEREL ADFÆRD PÅ HER

Herning Rideklub skal være et godt sted for alle brugere, familie, venner og personale. Derfor er det vigtigt at holde klubben pæn, så det er rart at opholde sig for både brugere og personale. Da vi har mange forskellige brugere, er det vigtigt at omgås hinanden med respekt, og at vi hjælper hinanden mest muligt til at gøre Herning Rideklub til et dejligt sted at være FOR ALLE. Derfor:

 1. RYD OP og FEJ efter jer selv.
 2. Saml ALTID klatter i ridehallerne.
 3. Tag generelt ansvar: Saml op og smid væk, også selvom det ikke er dit affald.
 4. Hold altid den gode tone i stalden og på de sociale medier – den daglige ledelse og bestyrelsen er altid klar til personlig dialog, hvis det ønskes.
 5. Hjælp hinanden – der er helt OK at minde hinanden om det, hvis man glemmer noget 😊

SIKKERHED, generelt

 1. Det er strengt forbudt at færdes på staldgangen og blandt hestene, hvis man er påvirket af alkohol.
 2. Man skal altid rette sig efter staldpersonalet.
 3. ALLE – uanset alder og rideerfaring – skal have ridehjelm på, når de er på ryggen af en hest/pony.
 4. Man må IKKE ride eller blive trukket på hest/pony uden brug af trense.
 5. Man skal ALTID bruge træktov – træk ALDRIG hesten/ponyen kun i grime.
 6. Det er strengt forbudt at ride på staldgangen.
 7. Springning/løsspringning: Er man under 18 år, skal der være en over 18 år i ridehallen, når der springes.
 8. Man må ikke kravler rundt på hø/halmballerne. Dette er forbundet med stor fare.
 9. Kørsel og færden udendørs på området skal foregå langsomt og forsvarligt

 

I STALDEN

 1. Man må have følgende hængende på boksen:
  1. En grime           
  2. Et træktov
  3. To krybber – 1 til madpakker og 1 til ekstra grej som klokker og gamacher – de må ikke være overfyldte
  4. Der må IKKE ligge noget på gulvet foran boksen
 2. Grebe skal hænges på plads og må ikke stå ved boksen.
 3. Man skal muge med det samme, man henter en trillebør.
 4. Luk altid døren til boksen, både når hesten er i og udenfor boksen hvis (ikke skydedør)
 5. Trillebøren skal tømmes med det samme efter brug.
 6. Man skal feje foran ens boks lige efter udmugning.
 7. Udleveret strøelse skal fjernes fra staldgangen samme dag.
 8. INGEN må selv tage foder, stråfoder eller strøelse – henvend dig til personalet eller skriv på staldtelefonen: 71 35 29 49.
 • Hvis man ønsker ændringer til staldtavlen, skal man sende en mail til info@herningrideklub.dk senest d. 20 i måneden. Ændringen vil træde i kraft den efterfølgende måned. Personalet sørger for, at der bliver lavet en ny tavle til boksen.  Man må ikke selv lave ændringer på strøelsestavlerne.
 • Hvis ledelsen gentagende gange ser, at boksen ikke bliver passet ordentligt, har ledelsen ret til at sætte boksen på fuldservice på ejers regning. Man får én advarsel.
 • Husk at lukke porten/dørene når det er koldt, så det ikke trækker i stalden.

 

FOLD

 1. I henhold til dyreværnsloven §17 skal heste motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Hvis staldpersonalet observerer, at ejeren ikke overholder loven, sættes hesten /ponyen på tvungen foldordning på ejers regning.
 2. Hvis man får sundhedsbesøg (dyrlæge/smed/tandlæge) i foldtiden, er det vigtigt, der gives besked, så personalet ikke lukker hesten/ponyen ud. Beskederne skrives til staldtelefonen. Personalet henter ikke hesten/ponyen ekstraordinært ind eller lukker ud, fordi der kommer sundhedsbesøg.
 3. Mangler der grime på boksen, kommer hesten/ponyen ikke ud på foldordning.
 4. Foldordning til daglig styres af staldpersonalet.
 5. Foldordning i weekenden er opdelt på samme måde som i hverdagen.
 6. Det er ens eget ansvar at sikre vand på foldene.
 7. Foldtid afhænger af årstiden i forhold til, hvor mange lyse timer der er.

BRUG AF RIDEHALLER

 1. ALLE – uanset alder og rideerfaring – skal have ridehjelm på, når de er på ryggen af en hest/pony.
 2. Man må IKKE ride uden trense ej heller blive trukket på hest/pony uden trense.
 3. Mobilen må IKKE anvendes under ridning.
 4. Der skal samles klatter INDEN du forlader hallen 💩
 5. Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal - ALTID kun under opsyn. HUSK, at når vi afvikler stævner, er det forbudt at have løse heste i den lille ridehal.
  1. Parter må ikke have elevhestene løse.
 6. Når der er holdundervisning, er ridehallen lukket for andre.
 7. Ved ene-undervisning har eleven første ret til ridehallen – alle andre skal vise hensyn.
 8. Headset må kun anvendes til at modtage undervisning, ikke til at høre musik under ridning.
 9. Trækning med hest er tilladt i ridehallerne, når der er plads (dvs. 5 eller færre ryttere i den mellem ridehal), ellers må man gå over i den store hal. Ved undervisning skal instruktørens anvisninger følges.
 10. Løsspringning er tilladt i den lille hal – ALTID kun under opsyn. Er man under 18 år skal der være en over 18 år i hallen.
 11. Longering: Hvis der er mere end 5 ryttere i den mellem ridehal, må der ikke longeres. Hvis der er mellem 1 og 5 rytter i mellem ridehal må der være én, der longerer. Hvis der ikke er nogen ryttere, må der max. være 2, der longerer i mellem ridehal. I den store ridehal må der være 5 ryttere, og 2 der longerer samtidig
 12. Springning: Er man under 18 år, skal der være en over 18 år i ridehallen, når man springer.
 13. Det er strengt forbudt at ride på staldgangen.

 

 

 

UNDERVISNING

 1. Er du registeret underviser igennem klubben, kan du videregive dine enetimer til den daglige leder, så kommer det på opstalderens eller medlemmets regning.
 2. Er underviseren ikke registeret, må man gerne få undervisning på klubbens matrikel, der skal dog betales et undervisningsgebyr på 50 kr. pr. gang til klubben, inden enetimen starter, på MobilePay 719327.
 3. Der kan også betales et månedlig undervisningsgebyr på 150 kr., så kan man få undervisning så mange gange, det ønskes.
 4. Undervises der i hold, er det 50 kr. pr. rytter.
 5. Hvis underviseren rider hesten, sidestilles det med undervisning, og der skal derfor også betales 50 kr. til rideklubben.
 6. Dette er et krav fra klubbens side og gælder ALT undervisning.
 7. Overholdes dette ikke, kan man ikke ride på klubbens grund længere.
 8. Undervisning/hjælp af eget barn er tilladt.

RIDNING AF HEST

 

 1. Man må gerne hjælpe med at passe og have part på andres heste. Alle under 18 år må gerne, hjælpe, bytte hest under normale omstændigheder.
 2. Det er til enhver tid den daglige leder og bestyrelsens afgørelse, om der er tale om undervisning, hvor der skal betales 50 kr.

Vores sponsorer