Regler for parter

 

PASNING AF HESTEN

 1. Boksen skal muges grundigt på alle partdage. Der skal fejes på staldgangen, når man er færdig.
 2. Hesten skal have vasket ben og hale min. 1 gang i måneden.
 3. Parten har ansvar for, at hesten er velsoigneret i weekenden, det vil sige, at hesten bliver striglet og er ren på benene. Er man i tvivl, så henvender man sig til de ansvarshavende for parter.
 4. Groomingpladsen skal fejes hver gang, man forlader den.
 5. Har hesten fået et sår eller lignende, skal parten i samråd med de ansvarshavende for parter sørger for, at det bliver vasket og behandlet.
 6. Hesten må rides i weekenden efter regler nævnt under ”Ridning på hesten”.
 7. Hesten bliver lukket på fold af personalet i weekenderne.
 8. Hesten må først bruges efter kl 12.00, når de har fået deres middagsfoder. Man må dog gerne komme og ordne boks inden kl 12, mens hesten er på fold.  

 

 PASNING AF HESTENS UDSTYR

 1.  Sadel og hovedtøj skal vaskes og smøres min. 1 gang om måneden.
 2. Grimen skal hænge ved hestens boks efter brug, og sadel samt hovedtøj hænges på plads i sadelrummet.
 3. Dækken, ridehjelm mm. må aldrig ligge og flyde på staldgangen, men hænges på plads efter brug.

 

 RIDNING PÅ HESTEN SAMT RIDEOMRÅDER

 1.  Parten har pligt til at deltage i holdundervisning. Man er ikke garanteret at ride på sin partshest til undervisningen. Ud over holdundervisning, må kvartparten ride hesten hver 2. weekend. 1 times ridning den ene dag: Skridt varm minimum 10 minutter, trav max 20 minutter, galop max 10 minutter, skridt af minimum 15 minutter, husk skridt pauser minimum 5 minutter i løbet af rideturen. 30 min skridt den anden dag: Enten på hesten eller en trækketur.
 2. Det er tilladt ved ridning på hesten at skridte uden sadel, men der må aldrig rides uden hovedtøj/ridehjelm.
 3. Det er FORBUDT at ride/trække over bomme, spring mm.
 4. Det er tilladt at ride i de 3 ridehaller samt begge udendørsbaner. Der skal samles klatter på alle ridebaner.
 5. Det er tilladt at SKRIDTE ”firkanten” men der skal altid være en voksen med – husk man ikke må skridte på cykelstien.
 6. Det er KUN den, der har part på den pågældende hest, som må sidde på hesten.
 7. Håndtering af hesten – dvs. grooming, mugning samt ridning må kun foregå, når der er en voksen (over 18 år) med i stalden. En voksen kan sagtens være der for flere partsryttere.
 8. Er man fyldt 16 år, må man håndtere hesten selv.
 9. Man må opholde sig på Herning Rideklub i weekender i tidsrummet 10.00 – 19.00 uden voksen, men kun når hestene ikke håndteres. Efter 19.00 skal der være ro i stalden.
 10. Man skal generelt udvise god opførsel, ingen løb indendørs, ingen leg i laden, tal i et roligt leje, og udvis respekt for hestene samt de andre i stalden. Desuden skal man til enhver tid følge personalets anvisninger.

 

 STÆVNER

 1. Parten har fortrinsret til at deltage i stævner med hesten, men i tilfælde af, at parten er forhindret eller endnu ikke er rutineret nok (afgøres af underviser), må parten undvære hesten de pågældende stævnedage. Andre ryttere må også starte stævner på partshesten.

 

Vores sponsorer